oferta

PRDM Sp. z o.o. powstała 1 stycznia 1976 roku. Specjalizuje się w budowie oraz modernizacji dróg i autostrad na terenie całego kraju. Firma posiada własną wytwórnie mas bitumicznych o wydajności 120 Mg/godz., zlokalizowaną na styku 4 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i łódzkiego. Otaczarnia posiada niezbędne wyposażenie techniczne i laboratoryjne, w związku z czym otrzymywana masa mineralno-bitumiczna charakteryzuje się najwyższą jakością gwarantującą przedsiębiorstwu konkurencyjność na rynku. Spółka wykonuje również roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad dróg, ulic, lotnisk i obiektów sportowych. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem bierze udział w realizacji największych inwestycji drogowych prowadzonych na terenie całej Polski.

DROGI, AUTOSTRADY

PARKINGI

OBIEKTY SPORTOWE

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI

LOTNISKA

PRODUKCJA MIESZANEK

nasze cele

 • osiąganie zadowolenia Klientów i zdobycie ich trwałego zaufania
 • produkowanie wyrobów i świadczenie usług wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów
 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego
 • zwiększenie konkurencyjności
 • zwiększenie wyniku finansowego

pracujemy z
najlepszymi

logo BRUK Premium

Założone cele
osiągamy poprzez:

 • spełnienie wymagań prawnych i ustawowych
 • sprawną i terminową realizację zamówień
 • fachową i rzetelną obsługę oraz indywidualne podejście do Klienta
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu
 • poprawę organizacji pracy
 • badanie satysfakcji i poziomu zadowolenia Klientów

gwarancja osiągnięcia celów

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu i wszystkich pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb.