PRDM sp. z o.o.

Budujemy
bezpieczne
jutro

Specjalizujemy się w budowie oraz modernizacji dróg i autostrad na terenie całego kraju. Firma posiada własną wytwórnie mas bitumicznych o wydajności 120 Mg/godz. Produkujemy mieszanki mineralno-asfaltowe takie jak beton asfaltowy (AC), mieszanka SMA, podbudowy bitumiczne, warstwy wyrównawcze, warstwy wiążące, warstwy ścieralne. Otaczarnia posiada niezbędne wyposażenie techniczne i laboratoryjne, w związku z czym otrzymywana masa mineralno-bitumiczna charakteryzuje się najwyższą jakością gwarantującą przedsiębiorstwu konkurencyjność na rynku. Spółka wykonuje również roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad dróg, ulic, lotnisk i obiektów sportowych. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem bierzemy udział w realizacji największych inwestycji drogowych prowadzonych na terenie całej Polski.

produkcja

mieszanki
mineralno-asfaltowe

  • Beton asfaltowy (AC) wg normy PN-EN 13108-1
  • Mieszanka SMA wg normy PN-EN 13108-5

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na gorąco” dla każdego wymaganego obciążenia ruchem z przeznaczeniem na:

  • Podbudowy bitumiczne
  • Warstwy wyrównawcze
  • Warstwy wiążące
  • Warstwy ścieralne o ciągłym uziarnieniu i nieciągłym uziarnieniu typu SMA

wykonawstwo

Podstawowe roboty budowlane realizowane przez
PRDM Sp. z o.o.:

  • Budowa i remonty dróg kołowych
  • Budowa i remonty parkingów, obiektów sportowych
  • Modernizacja i utrzymanie nawierzchni dróg kołowych

budowa
dróg, mostów i autostrad