KONTAKT

PRDM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
42-470 Siewierz

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11
e-mail: sekretariat@prdm.pl

NIP 5771858172
REGON 150377694
KRS 0000114744

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 340 000,00 PLN

Formularz kontaktowy