KONTAKT

PRDM Spółka z o.o.
ul. Sportowa 53
42-235 Lelów

tel.: (34) 314 83 95
tel.: (34) 355 80 11
e-mail: sekretariat@prdm.pl

NIP 5771858172
REGON 150377694
KRS : 0000114744

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 340 000,00 PLN